Workshop 22-23 maj 2023 på Aspenäs

Projektledare, forskningsledare samt projektpartners träffades under ett dygn på Aspenäs för att lära känna varandra, de olika projekten samt att hitta synergier mellan projekten och utveckla idéer om framtida nya projekt.

Projektledare, forskningsledare samt projektpartners träffades under ett dygn på Aspenäs för att lära känna varandra, de olika projekten samt att hitta synergier mellan projekten och utveckla idéer om framtida nya projekt.

Några ur Mistra Innovation 23:s styrelse deltog också för att ge projekten del av sina kunskaper och ge synpunkter.

Deltagarna fick också lära sig om Svenskt Flyg: Forskning, teknik och Innovationer – Saab och flygplanen. Billy Fredriksson, styrelsens ordförande, berättade den intressanta historien. Anna Öhrwall Rönnbäck berättade om hemsidan – Kunskapsförmedlingen – som utgör ett omtyckt uppslagsverk inom forskning vid företag och akademi.