Projekt

Mistra Innovation 23:s styrelse har beviljat finansiering av totalt tio projekt vid de båda genomförda utlysningarna till ett belopp av 40 miljoner kronor.

Projekten pågår har löpt från två till fyra år och avslutas 2024.

Mer information om varje projekt finns nu att läsa i pdf-filen eller i listan över projekt till höger.

Tidigare genomförda projekt hittar du här