Utlysningar

Inom Mistra Innovation 23 har en utlysning genomförts under 2019. Nästa planeras till våren 2021.

Inom Mistra Innovation 23 har två utlysningar genomförts. Dels en under hösten 2019 och dels en under våren 2021. Båda med 25 milj kronor. Den första utlysningen resulterade i fem intressanta projekt som du kan läsa mer om under rubriken Projekt.

Styrelsen för Mistra Innovation 23 fattade beslut den 17e juni 2021 att finansiera ytterligare sex projekt.

Arbetet pågår nu med att formalisera projekten, skriva avtal samt att starta upp projekten.

När det är genomfört kommer de sex nya projekten att presenteras under rubriken Projekt med de övriga fem.