FSMT

Högst prioritet för vindkraften idag är att sänka den totala kostnaden för elproduktion, dvs kr per kWh. En av komponenterna som påverkar kostnaden mest är vindkraftverkens rotorblad. De kräver stora mängder dyrbart material, de är till stor del gjorda för hand, de görs i ett stycke och de är långa. Både tillverkning och transport innebär betydande utmaningar.

Winfoor har en lösning som benämns Triblade och är en helt ny teknik för rotorblad till stora vindkraftverk. Tekniken är ett 3-i-1-blad som gör att kostnaderna för rotorbladen kan sänkas radikalt. Projektet kan ses som en fortsättning av det tidigare MI-projektet TriBlade.

I projektet kommer vi att studera hur Triblade ska skalas upp till full storlek, med en design som är modulär och där den lastbärande strukturen är gjord helt i stål. Vi kommer också att studera en ny teknik där bladen är styckvis raka. Tekniken med styckvis raka blad har potential att förenkla och effektivisera produktionen drastiskt. Slutligen kommer vi också att bygga prototyper av kritiska delar i designen och testa dem för laster i labbet.

Projektet är ett viktigt steg för på vägen mot att lansera Triblade på marknaden och kommer att utgöra grunden för den sista fasen, där en fullskalig, modulär och stålbaserad Triblade, med styckvis raka blad, kommer att demonstreras på ett vindkraftverk under verkliga förhållanden.

Projektet drivs i samarbete mellan Lund Tekniska Högskola, SSAB EMEA AB och Winfoor AB.

Faktablad:
Faktablad – FSMT

Ansvarigt företag:
Winfoor AB

Kontakt:
Rikard Berthilsson

Finansiering:
5 miljon kronor.

Projektkostnad:
10 miljoner kronor

Projekttid:
2020–2021