Kontakt

  Programdirektör för Mistra Innovation är Lars Frenning
  Lars har under trettio års tid arbetat inom svensk verkstadsindustri med tyngdpunkt inom produktutveckling, lansering och försäljning globalt. Under åtta år var han VD för ITT Flygt Pumpar och före det teknisk direktör i samma koncern under sju år. Sin grundläggande erfarenhet av industriell verksamhet fick han åren 1973 – 86 vid dåvarande ASEA AB, där han arbetade som ledare i många befattningar inom produktutveckling, konstruktion och produktion samt marknadsföring och försäljning. Lars är teknologie doktor från KTH, där han åren 1971 – 73 också arbetade som forskare. Han har ägnat mycket tid åt frågor rörande en hållbar utveckling i samhället och speciellt har han studerat livscykelkostnader i industriella system.

  Mobil:  070-526 83 40
  Mail: lars.frenning at lafri.net

  Post och besöksadress:
  Mistra Innovation
  Sveavägen 25,
  111 34 Stockholm