SmartSol

För att uppnå de högt uppställda nationella kraven i svensk byggsektor krävs en kostnadseffektiv, skalbar och integrerad lösning för uppvärmning, kylning och el.

Det finns många metoder för att kombinera tekniker; ett alltmer intressant tillvägagångssätt är emellertid integrationen av PVT hybridkollektorer med GSHP i en seriekonfiguration. Den största fördelen med detta tillvägagångssätt är minskningen av borrhålen, avstånd eller båda i kombination, vilket minskar mängden mark som behövs för borrhål upp till 87%. De låga temperaturerna som används i en borrhålskrets är också fördelaktiga för PVT-modulerna; de kallare PV-cellerna blir mer effektiva och producerar tillräckligt med ytterligare el för att täcka den extra pumpkraften, vilket gör de ytterligare termiska vinsterna energifria.

PVT + GSHP-konceptet är i ett mycket tidigt skede i kommersialiseringen.

Projektet kan ses som en fortsättning av det tidigare projektet inom MI – SunHybrid.

Det övergripande syftet med detta projekt är att främja utvecklingen av en integrerad värme-, kyl- och elsystemlösning för europeiska byggnader med solcells-PVT-teknik och markvärmepumpar. Denna systemlösning syftar till att sänka kostnaderna och förbättra den tekniska prestandan mot den ökade andelen förnybar energi i byggnader och därmed ett mer hållbart samhälle.

Detta projekt drivs i samarbete med KTH, Sonority Sustainable Energy AB, Bengt Dahlgren Stockholm Geo AB och Solhybrid i Småland AB.

Faktablad:
Faktablad – SmartSol

Ansvarigt företag:
Magnus Johansson, Solhybrid AB

Kontakt:
Magnus Johansson

Finansiering:
4,6 miljoner kronor

Projektkostnad:
9,3 miljoner kronor 

Projekttid:
2020–2023