Utlysning 2

Styrelsen för Mistra Innovation 23 fattade beslut den 17de juni 2021 att finansiera ytterligare sex projekt.

 

 

MI23 – Utlysning 2

Styrelsen för Mistra Innovation 23 fattade beslut den 17de juni 2021 att finansiera ytterligare sex projekt.

Mistra Innovations Projekt

Mistra Innovation 23s styrelse har beviljat finansiering av totalt fem nya projekt i den första utlysningen inom MI23 till ett belopp av 25 miljoner kronor.

Resultatsammanfattningar

Här kommer Resultat att presenteras succesivt när projekten avslutas.