Mistra Innovations Projekt

Mistra Innovation 23s styrelse har beviljat finansiering av totalt tio projekt vid de båda
genomförda utlysningarna till ett belopp av 40 miljoner kronor.

 

 

MI23 – Utlysning 2

Styrelsen för Mistra Innovation 23 fattade beslut den 17de juni 2021 att finansiera ytterligare sex projekt.

Mistra Innovations Projekt

Mistra Innovation 23s styrelse har beviljat finansiering av totalt tio projekt vid de båda genomförda utlysningarna till ett belopp av 40 miljoner kronor.

Get-together 11-12 maj 2022 på Aspenäs

MI23 genomförde sin första Get-together med projektledare och forskningsledare för projekten inom utlysning 1 och 2.