Utlysning 2

Den andra utlysningen stängde den 12 april 2021.

 

 

MI23 – Utlysning 2

Utlysning nr 2 till forskningsprogrammet Mistra Innovation 23 öppnar den 10 februari och stänger den 12 april 2021.

Mistra Innovations Projekt

Mistra Innovation 23s styrelse har beviljat finansiering av totalt fem nya projekt i den första utlysningen inom MI23 till ett belopp av 25 miljoner kronor.

Resultatsammanfattningar

Här kommer Resultat att presenteras succesivt när projekten avslutas.