Mistra Innovations Projekt

Mistra Innovation 23s styrelse har beviljat finansiering av totalt tio projekt vid de båda
genomförda utlysningarna till ett belopp av 40 miljoner kronor.

 

 

MI23 – Utlysning 2

Styrelsen för Mistra Innovation 23 fattade beslut den 17de juni 2021 att finansiera ytterligare sex projekt.

Mistra Innovations Projekt

Mistra Innovation 23s styrelse har beviljat finansiering av totalt tio projekt vid de båda genomförda utlysningarna till ett belopp av 40 miljoner kronor.

Workshop 22-23 maj 2023 på Aspenäs

MI23 genomförde en workshop med projektledare, forskningsledare samt projektpartners.”