ProECOnLub

Kol-nanostrukturer har väckt ett stort intresse för utvecklingen av bl.a. kolbaserade tillsatser för smörj- och kylmedel. Det senaste decenniet är kolmaterial varit i fokus på grund av dess höga kemiska stabilitet, överlägsna egenskaper och låga miljöpåverkan jämfört med främst svavelbaserade tillsatser, som idag ingår i smörjmedel.

Projektet kan ses som en fortsättning av det tidigare MI-projektet ECOnLub.

Det huvudsakliga projektmålet är att utveckla och implementera metoder och arbetsprinciper för vegetabiliska och miljövänliga smörj- och kylmedel. Kraven på smörjmedel för mer avancerade industriella applikationer skall mötas med bl.a. tillsatser av kol-nanostrukturer och via kemisk modifiering av ingående vegetabiliska råvaror.

Projektet har följande mål:

  1. Utveckling, produktion och implementering av komplexa kolbaserade nanoadditiv (CNP) som smörjmedelsförbättrande tillsats. Kol-nano partiklar ska vara den enda tillsatsen för att skapa ett fullständigt biobaserat smörjmedel. Förbättring av smörjförmåga, stabilitet och fysikaliska egenskaper hos CNP ska skapas genom en syntes av kol från havreskal med hög cellulosa andel.
  2. Kemisk modifiering av ingående komponenter i smörjmedlet görs i syfte att öka smörjningsförmågan och prestandan hos bäraren för CNP-tillsatsen. Bedömning av risker och miljöpåverkan knutet till smörjmedlet görs vid Kemi Centrum vid Lunds universitet.
  3. Implementering av de utvecklade smörj- och kylmedlet görs industriellt för applikationerna metallbearbetning, varmsmidning och plåtformning Rekommendationer för industriell användning kommer att tas fram inom ramen för projektet.

Resultaten av projektet kommer att rapporteras genom seminarier och redovisas för personer inom industrin. Vidare kommer resultat att presenteras i form av vetenskapliga publikationer. Resultaten kommer även att ingå i kurser och kursmaterial för industri och högskola.

Projektet drivs i samarbete mellan Ecobränsle, Accu Svenska, Purmo Group Sweden, ScanOats och Lunds universitet.

Faktablad:
Faktablad – ProECOnLub

Ansvarigt företag:
Ecobränsle i Karlshamn AB

Kontakt:
Granit Smajli

Finansiering:
5 miljoner kronor.

Projektkostnad:
10 miljoner kronor

Projekttid:
2020–2022