Utlysning 1 för MI23

OBS! Utlysningen är nu stängd för ansökningar.

Mistra Innovation 23 inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Även icke svenska organisationer och företag inbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Det övergripande målet med Mistra Innovation 23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Mistra planerar att investera 50 miljoner kronor, under en 4-års period inom detta område. Tidigare har Mistra Innovation investerat 80 miljoner kronor i 24 projekt. Mistra Innovation avslutas 2019 och ett nytt program Mistra Innovation 23 startas. Totalt 25 miljoner kronor har avsatts till projekt inom denna utlysning. Ytterligare stöd från andra källor, i huvudsak deltagande företag, antas vara av åtminstone samma omfattning. Ansökan sker på svenska med ett speciellt formulär. Utlysningstexten finns även på engelska och vid eventuella avvikelser är det den svenska texten som gäller.

Dokument såsom Utlysningstext, Ansökningsformulär, Budgetmall mm finns  nedan för nedladdning.

OBS! Utlysningen är nu stängd för ansökningar.

Mistra Innovation 23 Utlysning 3 juni 2019. Uppdaterad 12 juni.
Mistra – Godkända kostnader i Mistraprojekt 190401
Mistra Innovation – Budget 190603
Mistra Innovation – Formulär för ansökan 2019

Se även nyheten om den nya utlysningen