Utlysning 2

Den 10 april 2013 stängdes den andra utlysningen efter att ha varit öppen sedan den 17 december 2012. Intresset har varit stort även denna gång och 25 ansökningar på tillsammans 63 miljoner kronor har kommit in.

Mistra Innovation har 40 miljoner kronor att fördela under åren 2012 till 2015. I den första utlysningen investerades i sex projekt med totalt 20 miljoner kronor. Den andra utlysningen omfattar också totalt 20 miljoner kronor för att investera i projekt som löper under 2013 till och med 2015.

Nu kommer ansökningarna att granskas av ett Vetenskapligt och ett Industriellt råd.

En Hearing kommer att genomföras av utvalda projekt i början av juni 2013. Beslut om vilka projekt som får finansiering meddelas i slutet av juni 2013.

Till höger kan du se samtliga ansökningar som kommit in till Mistra Innovation i andra utlysningen.