Utlysning 2 för MI23

OBS! Utlysningen är nu stängd för ansökningar.

Mistra Innovation 23 (MI23) inbjuder nu små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Även icke svenska organisationer och företag inbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Det övergripande målet med MI23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Mistra planerar att investera 50 miljoner kronor, under en 4-års period inom detta område. Under åren 2011-2019 har Mistra Innovation (MI) investerat 80 miljoner kronor i 24 projekt. MI avslutades 2019 och ett nytt program MI23 startades. En första utlysning genomfördes 2019 som resulterade i 5 projekt med en investering av 25 miljoner kronor av MI23. Totalt 25 miljoner kronor har också avsatts till projekt inom denna andra utlysning. Ytterligare stöd från andra källor, i huvudsak deltagande företag, antas vara av åtminstone samma omfattning. Ansökan sker på svenska med ett speciellt Ansökningsformulär. Utlysningstexten finns även på engelska och vid eventuella avvikelser är det den svenska texten som gäller.

OBS! Utlysningen är nu stängd för ansökningar.

Dokument såsom Utlysningstext, Ansökningsformulär mm finns nedan för nedladdning.

1. Mistra Innovation 23 Utlysning nr 2
2. Mistra – Godkända kostnader i Mistraprojekt 200701
3. Mistra Innovation – Formulär för ansökan 2021 – Wordmall
4. Artikel Catrins Story
5. Artikel SmartSol.

Se även nyheten om den nya utlysningen