Dags att söka forskningsmedel – 10 februari till 12 april

Mistra utökar forskningsprogrammet Mistra Innovation 23 med ytterligare en utlysning. Utlysningen öppnar den 10 februari. Små och medelstora företag kan söka forskningsmedel för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare.