Mistra Innovations projekt minskar belastningen på miljön

Sex ansökningar beviljas i fjärde och sista utlysningen.

Den 16 juni fattade Mistra Innovations styrelse beslut om att stödja ytterligare sex projekt med 19,7 milj kronor. Den fjärde utlysningen lockade 21 olika konsortier att lämna in ansökningar till ett sökt belopp av ca 60 milj kronor och ett projektvärde av 140 milj kronor.  Mistra Innovation har totalt 80 miljoner kronor att investera i projekt som minskar belastningen på miljön under åren 2011 till och med 2019. I den första utlysningen investerades i sex projekt med totalt 20 miljoner kronor. Den andra utlysningen resulterade i fem projekt på totalt 17 miljoner kronor.

Den tredje utlysningen resulterade också i fem projekt med totalt 20 miljoner kronor. Slutligen investeras i ytterligare sex projekt i den fjärde och sista utlysningen till ett värde på knappt 20 miljoner kronor. Resultaten av de nu 24 projekten ska direkt kunna användas av företagen och på det sättet öka deras konkurrenskraft, lönsamhet och underlätta tillväxten samtidigt som belastningen på miljön minskar kraftigt.

  • Sammanställning av de  24 projekten kan du se i denna länk (pdf, 647.8 kB) (pdf).

Se våra två filmer om Mistra Innovations arbete på YouTube om du vill ha lite lättsmält information.

  • Resultatdagen 2014.
  • Projekten.

 

Det senaste nyheterna från Mistra Innovation