Uppfinningar och nya forskningsresultat minskar belastningen på miljön

Nu är den fjärde utlysningen inom Mistra Innovation stängd. Intresset har varit stort även denna gång och 21 ansökningar har kommit in.

Den 8 april 2016 stängdes den fjärde och sista utlysningen efter att ha varit öppen sedan den 12 februari 2016.

Intresset har varit stort även denna gång och 21 ansökningar har kommit in.

Mistra Innovation har fått totalt 80 miljoner kronor att satsa på forskning under åren 2012 till 2019. I den första utlysningen investerades i sex projekt med totalt 20 miljoner kronor. Den andra utlysningen resulterade i fem projekt på totalt 17 miljoner kronor. Den tredje resulterade i sju projekt på totalt 20 miljoner kronor. Den fjärde utlysningen omfattar 20 miljoner kronor för att investera i projekt som löper under 2016 till och med 2019.

Nu kommer ansökningarna att granskas av ett Vetenskapligt och ett Industriellt råd.

En Hearing kommer att genomföras av utvalda projekt i juni 2016. Beslut om vilka projekt som får finansiering meddelas i slutet av juni 2016.

Resultaten av projekten ska direkt kunna användas av företagen och på det sättet öka deras konkurrenskraft, lönsamhet och underlätta tillväxten.

  • Sammanställning av de nuvarande 18 projekten kan du se i denna länk (pdf, 625.7 kB).

Se våra två filmer om Mistra Innovations arbete på YouTube om du vill ha lite lättsmält information.

  • Resultatdagen 2014.
  • Projekten.

 

Det senaste nyheterna från Mistra Innovation