Get-together 11-12 maj 2022 på Aspenäs

MI23 genomförde sin första Get-together med Projektledare och Forskningsledare för projekten inom utlysning 1 och 2.

Projektledare och forskningsledare träffades under ett dygn på Aspenäs för att lära känna varandra, de olika projekten och hitta synergier mellan projekten.

Mistra Innovation 23:s styrelse deltog också för att ge projekten del av sina kunskaper och ge synpunkter.

Deltagarna fick också lära sig vad modernt fiske i världshaven innebär samt inblick i den uppdaterade hemsidan Kunskapsförmedlingen som utgör ett omtyckt uppslagsverk inom forskning vid företag och akademi.

Se fler bilder och läs mer om mötet här.