Fem nya projekt är nu igång inom MI23

Efter åtta framgångsrika år av Programmet Mistra Innovation beslutade Mistras styrelse att fortsätta med ett liknande forskningsprogram under ytterligare fyra år tom 2023 under namnet Mistra Innovation 23 – MI23.
Den första utlysningen i MI23 stängde den 2 oktober 2019 och MI23s styrelse beslutade den 10 december 2019 att finansiera fem projekt till ett värde av 25 milj kronor.

Under våren 2020 har projekten succesivt startat upp och nu är alla projekt igång med full fart.

En andra utlysning är planerad att genomföras under våren 2021 med samma omfattning.

Mistra Innovation 23 har ett upplägg av Programmet som skapar resultat.

Mista Innovation 23 kommer att satsa 50 miljoner kronor totalt i projektstöd. Företagen kommer att satsat minst lika mycket och alla projekten kommer att leda till miljöförbättringar på olika sätt samt också utökad verksamhet, nya forskningsrön, nya produktlinjer, fler anställda till gagn för samhället, företagen och forskarsamhället. En unik modell att arbeta efter för att stödja såväl forskning o utveckling samt små och medelstora företag.

Frågan om hur forskningsresultaten ska kommersialiseras uppkommer aldrig – företagen har redan kanalen ut till kunderna.

Se under fliken Projekt för att läsa om de fem nya projekten.

En kort sammanställning av de 5 projekten med målsättningar, omfattning, kontaktuppgifter mm kan du se i denna länk