Mistra Innovation – Ny utlysning!

Efter åtta framgångsrika år av Programmet beslutade Mistras styrelse i mars att fortsätta Mistra Innovation under ytterligare fyra år tom 2023.  

OBS! Utlysningen är nu stängd för ansökningar.

Bevaka Mistras och Mistra Innovations hemsidor för mer information.

Mistra Innovation har ett upplägg av Programmet som skapar Resultat.

Tjugofyra projekt har fått hjälp av Mistra Innovation att finansiera forskning och utveckling hos universitet och högskolor för att testa utmanande högriskprojekt för att stärka svensk konkurrenskraft och samtidigt förbättra miljön.

Mista Innovation har hittills satsat 90 miljoner kronor. Företagen har satsat minst lika mycket och alla projekten har lett till miljöförbättringar samt exempelvis också utökad verksamhet, nya forskningsrön, nya produktlinjer, fler anställda till gagn för samhället, företagen och forskarsamhället. En unik modell att arbeta efter för att stödja såväl forskning o utveckling och små och medelstora företag. Frågan om hur forskningsresultaten ska kommersialiseras uppkommer aldrig – företagen har redan kanalen ut till kunderna. Se under fliken Projekt för att läsa om resultaten i projekten.

En kort sammanställning av de 24 projekten med målsättningar, omfattning, kontaktuppgifter mm kan du se i denna länk.