Dags att söka forskningsmedel

Mistra utökar forskningsprogrammet Mistra Innovation med ytterligare en utlysning. Utlysningen öppnar den 3 juni. Små och medelstora företag kan söka forskningsmedel för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare. Ladda ner annonsen