Mistra Innovation knyter ihop säcken och öppnar en ny!

Efter åtta framgångsrika år av Programmet Mistra Innovation beslutade Mistras styrelse att fortsätta med ett liknande forskningsprogram under ytterligare fyra år tom 2023 under namnet Mistra Innovation 23 – MI23.
Den första utlysningen i MI23 stängde den 2 oktober och de inkomna ansökningarna är nu under bedömning av det Vetenskapliga och det Industriella rådet.

Det kom in 14 ansökningar till ett sökt värde av 61 miljoner kronor. MI23 Styrelse har avsatt 25 miljoner kronor att finansiera med i denna första utlysning. Åtta av dessa ansökningar har kallats till en Hearing på Mistra och MI23 Styrelse väntas fatta beslut om vilka ansökningar som får finansiering i mitten av december.

En andra utlysning är planerad att genomföras under våren 2021 med samma omfattning.

Programmet Mistra Innovation genomförde en avslutande Resultatdag den 18 september på Aspenäs i Lerum. Programmet avslutas nu till årsskiftet efter åtta framgångsrika år med totalt 24 projekt under fyra olika utlysningar.

Mistra Innovation har ett upplägg av Programmet som skapar resultat.

Mista Innovation har hittills satsat 90 miljoner kronor. Företagen har satsat minst lika mycket och alla projekten har lett till miljöförbättringar samt exempelvis också utökad verksamhet, nya forskningsrön, nya produktlinjer, fler anställda till gagn för samhället, företagen och forskarsamhället. En unik modell att arbeta efter för att stödja såväl forskning o utveckling och små och medelstora företag. Frågan om hur forskningsresultaten ska kommersialiseras uppkommer aldrig – företagen har redan kanalen ut till kunderna.

Se under fliken Projekt för att läsa om resultaten i projekten.

En kort sammanställning av de 24 projekten med målsättningar, omfattning, kontaktuppgifter mm kan du se i denna länk