SunHybrid – Kylda solceller ger mer värme

Alla borrhål för bergvärme blir kallare med tiden, det är väl känt. Verkningsgraden minskar med ca: 3% / grad. Har man otur, så kan hålet till och med frysa.

Att kunna hålla en högre temperatur i borrhålet (berget) skulle ge en bättre verkningsgrad på sin bergvärme anläggning så kallad dygnslagring.

En solcells verkningsgrad försämras med värmen som absorberas när solen och omgivningstempraturen står på är väl känt och på våra breddgrader så kan verkningsgraden försämras med hela 16 %. En solcell blir runt 45-55 grader.

Detta projekt ska utveckla en solhybrid som ska kyla solcellen för att få ut bästa verkningsgrad. Mer producerad el än en vanlig solcell. Samtidigt som vi ska höja temperaturen i borrhålet med värmen som absorberar från solcellen.

Studierna är att mäta upp hur vi kan få ut så mycket av systemet som möjligt och att utveckla värmeöverförningen mellan en solcell och konvektor.

Resultaten kommer att ta till ”nära noll energihus” som är målsättningen tills 2021.

Med egen producerad el och en förbättrad verkningsgrad på värmepumpen samt motionera borrhålen så att dom inte föråldras.

Projektet är ett samarbete mellan KTH, Energirevisor ERW AB och Solhybrid i Småland AB.

Resultatsammanfattning
SunHybrid – Resultat

Ladda ner faktablad
SunHybrid

Ansvarigt företag:
Solhybrid i Småland AB

Kontakt:
Magnus Johansson magnus@solhybrid.se, tfn: 0760-311106

Finansiering:
Anslag: 406 000 kronor

Projektkostnad:
1,5 miljoner kronor

Projekttid:
2015–2017