IQ – Intellegent Qleaing

– Om två år har vi en fungerande prototyp för effektiv och miljöanpassad rengöring av industriprodukter. Det ser lovande ut redan nu, säger Petra Hammarstedt, projektledare för IQ.

I industrin används stora mängder lösningsmedel för att rengöra maskindelar och elektronik. En ny metod att lösa oljor
och fett med så kallat ultrarent vatten har utvecklats i tidigare samarbets- och forskningsprojekt.

Metoden har visats sig ha så väl miljö- fördelar som ekonomiska vinster. Bland de förra finns mindre kemikalieanvändning, minskad mängd farligt avfall och minskad energianvändning. Till produktionsvinster- na hör kortare ledtider, lägre energikostna- der och bättre arbetsmiljö. Nu ska metoden förfinas genom att utveckla en fungerande prototyp.

Klarar stora volymer
– Målet med projektet är att få fram tvätt- maskiner som klarar storskaliga applika- tioner. Vi siktar på att ha en sådan proto- typ framme om två år, säger Petra Hammarstedt.

I tidigare projekt har metoden verifierats. Nu behövs tvättmaskiner som tål det ultrarena vattnet tas fram. Och som kan klara att tvätta stora volymer.

– Det roliga är att vi lyckats samla såväl universitet som kunder, maskintillverkare och testinstitut i projektet. Det borgar för att vi går åt rätt håll, säger Petra Hammarstedt.

Den utvecklade metoden har skett i ett tätt samarbete mellan Qlean Scandinavia AB och Linköpings universitet.
– Den vetenskapliga utmaningen ligger i att ta fram lämpliga material, fästelement och tvättmetoder som passar för Qlean-metoden och samtidigt ger goda tvättresultat säger, Erik Sundin vid avdelningen industriell produktion vid Linköpings universitet.

Släppas ut i avloppet
Ultrarent vatten är vanligt vatten som har ”avgasats”, det vill säga befriats från salter, partiklar, löst syre och kväve. Ett sådant ”avgasat” vatten får en tvättande effekt vilket gör att det inte bara löser alger och partiklar, utan även fett och olja.

– Det gör att vi förutom att ta bort kemikalier från tvättprocessen kan ha färre tvättcykler. Inte heller behövs något varmt vatten. Allt detta gör att både miljöbelastning och energiförbrukning minskas rejält. Smutsvattnet kan släppas ut direkt i avloppet, berättar Petra Hammarstedt.

Qlean Scandinavia har hittills använt metoden vid fasadtvättning och rengöring av transformatorstationer men systemet kan användas i allt från bagerier till bilverkstäder för att lossa fastrostade bultar eller inom metallindustri.

Projektet drivs i samarbete mellan Qlean Scandinavia AB, Electrolux AB, Seco Tools AB, Flextronics International AB, CBC Sweden AB, Swerea IVF AB och Linköping universitet.

Resultatsammanfattning
IQ – Resultat

Ladda ner faktablad
IQ – Intellegent Qleaing

Ansvarigt företag:
Qlean Scandinavia AB www.qleanscandinavia.com

Kontakt:
Petra Hammarstedt petra@qleanscandinavia.se Tel: 013-13 00 41

Finansiering:
2,5 miljoner kronor

Projekttid:
2012–2014