FlameR – Giftfria textilier kan snart vara verklighet

En stor del av de textilier som vi använder i vår vardag innehåller någon form av flamskyddsmedel. Några exempel är textilier i offentlig miljö, klädsel och inredningar till bilar och i olika typer av industriapplikationer. Men kan även finnas i de kläder vi bär på kroppen.

Hela idén med flamskyddsmedel är att de ska fungera under produktens hela livslängd. Därför får de verksamma ämnena inte brytas ner alltför snabbt. Det innebär samtidigt att de i slutändan kommer att hamna i miljön där de ställer till med stora problem. Störst uppmärksamhet har de bromerade flamskyddsmedlen fått eftersom de är hormonstörande ämnen.

Höga halter av flamskyddsmedel har uppmätts i inomhusluften i skolor och på daghem men har även påvisats i både bröstmjölk och i blod. I dag finns flera hundra olika flamskyddsmedel men enligt Kemikalieinspektionen finns inte någon samlad information om vilka som används i Sverige.

Redan idag är ett stort antal halogener förbjudna, andra är på väg att fasas ut medan ytterligare en grupp fortfarande granskas. Behovet av ersättningsprodukter är därför stort men de kommersiellt tillgängliga alternativen är än så länge få.

Företaget Paxymer har en lösning på gång, de har utvecklat ett flamskyddsmedel som till skillnad från de produkter som idag finns på marknaden inte innehåller halogener som brom och klor.

Ett forskningsprojekt som går under namnet FlameR och stöds av Mistra Innovation ska nu vidareutveckla företaget Paxymers produkt för att försöka utveckla en giftfri återvinningsbar polyolefinfiber med ett brett användningsområde. Det kommer att bli ett miljövänligt alternativ till dagens halogenbehandlade fibrer och bedöms ha en stor kommersiell potential.

– Produkten har fler fördelar. Den är betydligt lättare än dagens syntetiska fibrer vilket är intressant för till exempel fordonsindustrin. De är ständigt på jakt efter lättare material för att på så sätt kunna minska bränsleförbrukningen, säger Amit Paul på Paxymer AB och projektledare för projektet.

Dessutom kommer återvinningen av till exempel bilar att bli enklare eftersom allt plastmaterial inne i kupén kommer att vara av samma typ. Idag innehåller bilstolar flera olika materialtyper som måste separeras innan de kan återanvändas.

– Nu har vi ett grundmaterial klart och ska börja utveckla metoder att göra en fiber av det. Nästa steg blir att utveckla produkten för att kunna använda den i olika applikationer.

Kraven på syntetiska fibermaterial är mycket tuffa. Tänk bara på hur många timmars nötning en bilklädsel ska tåla under sin livslängd. Om inte den nya fibern klarar de krav som både industri och kunder ställer blir det svårt att få acceptans för produkten.

– Vi har listat alla de utmaningar vi står inför. Men vi är hoppfulla och vi hoppas att vi inom kort ska komma igång med produktion i pilotskala, säger Amit Paul.

FlameR är ett forskningssamarbete mellan Paxymer, Borgstena, Klättermusen, Saab Baracuda, Svenskt Konstsilke, Swerea/IVF, FOV och Högskolan i Borås.

Resultatsammanfattning:
Resultatsammanfattning – FlameR

Ladda ner faktablad:
FlameR – Giftfria textilier kan snart vara verklighet

Ansvarigt företag:
Paxymer AB
http://www.paxymer.se

Kontakt:
Amit Paul
amit.paul@paxymer.se
070-772 00 96

Finansiering:
2,5 miljoner kronor.

Projektkostnad:
5,0 miljoner kronor

Projekttid:
2013–2015