Xylo – Rester från sädesslag blir förpackningar

– Inom ett par år ska det finnas en kommersiell produkt på marknaden att använda i förpackningar som är baserat på restprodukter från jordbruket, säger projektledare för Xylo Maria Gröndahl.

En lockande utveckling är att tillverka matförpackningar av restprodukter inom livsmedelsindustrin. Då går förpackningen som maten låg i att kompostera. Eller återvinna på annat sätt. Det handlar inte bara om mat, utan alla typer av förpackningar. Vi förbrukar idag enorma mängder emballage som ofta kräver aluminium eller plast från fossil olja.

Ersätta skyddsväggar
Projektet Xylo har som vision att ersätta skyddsväggar, så kallade barriärer, i förpackningar med ett ämne hämtat från restprodukter från jordbruket – som skaldelar och kli från säd. Det handlar om att skapa en tunn film från hemicellulosa som finns i växters cellväggar. En viss typ av hemicellulosa behövs, kallad xylan. Den är vanlig hos vissa fröväxter.

Utvinna xylan
– Vi kan idag utvinna xylan ur rester från sädeslag och använda det för att tillverka barriärer i förpackningar, berättar projektledaren Maria Gröndahl vid företaget Xylophane AB.

Fördelarna är som sagt uppenbara. Det är förnyelsebart. Det stör inte produktionen av livsmedel. Och det passar till att förpacka känsliga varor som mat, bland annat genom materialets barriär mot syrgas.

Det gemensamma projektet mellan Xylophane och Lunds universitet syftar till att hitta fler råvaror som det är möjligt att utvinna xylan ur. Lyckas projektet öppnar sig möjligheter att tillvarata fler restprodukter från jordbruksindustrin som idag används som fyllnadsmaterial i djurfoder eller eldas upp och istället använda det i förpackningar.

Ökad produktion
– Genom Mistra Innovation har vi nu fått till ett samarbete för att hitta en kommersiellt gångbar metod tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet.

Vid institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet har en grupp runt professor Ann-Sofi Jönsson tidigare arbetat med liknande problemställningar.

– Den vetenskapliga utmaningen är att separera ut ämnena på ett kostnadseffektivt och kommersiellt gångbart sätt. Vi har redan nu fått indikationer på att projektet kommer att bli mycket lyckat och hoppas kunna öka produktionskapaciteten 3–4 gånger, säger Ann-Sofi Jönsson.

Resultatsammanfattning:
Xylo – Resultat

Ladda ner faktablad
Xylo

Ansvarigt företag:
Xylophane AB, www.xylophane.com

Kontakt:
Maria Gröndahl maria.grondahl@xylophane.com Tel: 031-983980

Finansiering:
2,6 miljoner kronor

Projekttid:
2012–2013