Utlysning 3

Den tredje utlysningen omfattar 20 miljoner kronor och öppnar den 9
januari 2015 och stänger den 10 april. Ansökningar kan lämnas in under
hela tidsperioden. Därefter kommer ansökningarna att utvärderas av två
externa råd – ett Vetenskapligt och ett Industriellt. När råden bedömt
ansökningarna kommer de att kalla de mest intressanta till en Hearing på
Mistra i Stockholm. Hearingen kommer att ske den 10 juni.

Mistra Innovations styrelse kommer att i slutet av juni 2015 besluta om vilka ansökningar som får finansiering.

Mistra Innovation inbjuder små och medelstora svenska företag (SMF) att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer såsom universitet, högskolor och forskningsinstitut att lämna in ansökan om forskningsprojekt. Speciellt uppmuntras lite större företag (20-250 anställda) att delta. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Även icke svenska organisationer och företag inbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Det övergripande målet med Mistra Innovation är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Mistra planerar att investera totalt 80 miljoner kronor, under en åtta års period inom detta område. De två första utlysningarna resulterade i en investering av 37 miljoner kronor i elva projekt. Tre av dessa avslutades under 2014.

Totalt 20 miljoner kronor har avsatts till projekt inom denna tredje utlysning. Medlen från Mistra Innovation är i första hand avsedda för att finansiera projektledarens och den akademiska forskningsorganisationens deltagande i projektet. SMF förväntas bidra genom sitt eget utvecklingsarbete, kunskaper och utrustning/material för åtminstone 50 % av projektets totala kostnad.

Detta är den tredje av fyra planerade utlysningar.


Files available for download
File type icon Filename File size File upload date
Application form.pdf 181.9 kB 2014-12-19 14.50
Budget and funding 2015.docx 241.9 kB 2014-12-19 14.50
Godkända kostnader i Mistras projekt 2015.pdf 164.5 kB 2014-12-19 14.50
Mistra Innovation Application Example 2015.pdf 614.1 kB 2015-01-07 09.04
Mistra Innovation Call 2015.pdf 208.2 kB 2015-01-27 16.53
Mistra Innovation Call 3.pdf 127.1 kB 2014-12-21 19.25
Mistra Innovation Inbjudan informationsmöte 5 februari 2015.pdf 57.2 kB 2014-12-21 19.25
Mistra Innovation informationsmöte 11 februari 2015.pdf 89.8 kB 2014-12-21 19.25
Mistra Innovation Utlysning 3.pdf 110.3 kB 2015-01-07 09.04
Senast ändrad: 2015-01-27
Nyheter