Utlysningar

Fyra planerade utlysningar har genomförts inom Mistra Innovation och den femte öppnar den 3 juni 2019.

De fyra genomförda utlysningarna genomfördes 2012 tom 2016. Mer om varje utlysning hittar du under respektive utlysning i menyn ovan. Utlysningarna har resulterat i 24 intressanta projekt som du kan läsa mer om under rubriken Projekt.

Den 21 mars 2019 fattade Mistras styrelse beslut om att förlänga Mistra Innovation tom 2023 och att bevilja ytterligare 50 milj kronor till finansiering av projekt och 6,0 milj kronor till Resultatdagar, marknadsaktiviteter, projektledarträning, synergimöten samt övriga operativa kostnader.