Utlysningar

Inom Mistra Innovation 23 har en utlysning genomförts under 2019. Nästa planeras till våren 2021.

Inom Mistra Innovation 23 har en utlysning genomförts under 2019 med 25 milj kronor. Utlysningen resulterade i fem intressanta projekt som du kan läsa mer om under rubriken Projekt.

Mistra Innovation 23 kommer att genomföra ytterligare en utlysning under våren 2021 på 25 milj kronor för finansiering av ytterligare projekt.