Foto: Per Westergård

Utlysningar

De fyra planerade utlysningarna har genomförts inom Mistra Innovation.

Den första 2012, den andra 2013, den tredje 2015 och den avslutande 2016. Mer om varje utlysning hittar du i menyn till vänster under Utlysningar. Utlysningarna har resulterat i 24 intressanta projekt som du kan läsa mer om under rubriken Projekt.

Senast ändrad: 2017-03-09
Nyheter