Projekt

Mistra Innovations styrelse har beviljat finansiering av totalt 24 projekt i fyra utlysningar till ett belopp av 79 miljoner kronor.

Mistra Innovations styrelse har beviljat finansiering av sex + fem + sju + sex projekt i fyra utlysningar till ett belopp av 20+17+21+21 miljoner kronor. Projekten pågår nu och har löptider från två till fyra år. Mer information om varje projekt finns att läsa i listan över projekt till vänster.

Senast ändrad: 2017-04-04
Nyheter