Foto: Per Westergård

Styrelse

Mistra Innovation har en styrelse och två rådgivande organ - ett vetenskapligt råd och ett industriellt råd.
Det vetenskapliga rådet svarar för den vetenskapliga bedömningen, där höjd och nytänkande är viktiga kriterier.

Det industriella rådet svarar för den strategiska och affärsmässiga bedömningen, där förbättrade miljöprestanda och industriell relevans utgör fokus.

Mistra Innovations styrelse fattar beslut om finansiering med de båda rådens bedömningar som underlag.

Billy Fredriksson
Ordf.
Ann-Christin Paul,
PPPolymer AB

Anders Frisinger,
Mustad Autoline AS

Ulrika Palme,
Chalmers tekniska högskola
Jan-Ove Palmberg,
Linköpings universitet
Christopher Folkeson Welch,
Mistra Adjungerad
Lars Frenning,
Mistra Innovation Adjungderad
Senast ändrad: 2015-04-14
Nyheter