Kunskapsförmedlingen

Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom Produktframtagning, dvs produktutveckling, produktion, eftermarknad och produktstöd. De presenterade resultaten kommer från den forskning som bedrivs inom Sveriges ledande forskningsprogram. Syftet med Kunskapsförmedlingen är att föra ut Resultat från forskning inom Produktframtagningsområdet till industrin samt att stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv.

Klicka här för att komma till Kunskapsförmedlingens hemsida.

Kunskapsförmedlingen startades våren 2002 av ENDREA efter initiativ av programdirektör professor Jan-Ove Palmberg och ordförande Carl-Göran Wikholm, Scania. Därefter har flera forskningsprogram anslutit till projektet. ProViking hade huvudmannaskap under åren 2004-2008 (med Lars Frenning som ordförande). Från januari 2009 är det VINNOVA som är huvudman (Margareta Groth som ordförande). Totalt omfattar Kunskapsförmedlingen ett nätverk av flera hundra forskare och deras forskningsprojekt.

Kunskapsförmedlingen drivs av KK-stiftelsen, MISTRA, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Teknikföretagen/Svenskt Näringsliv och VINNOVA, i nära samarbete med svensk industri, institut och högskola.

Kunskapsförmedlingens hemsida.


Senast ändrad: 2014-10-05
Nyheter