Foto: Per Westergård

Kontakt

Lars Frenning

Programdirektör för Mistra Innovation är Lars Frenning
Lars har under trettio års tid arbetat inom svensk verkstadsindustri med tyngdpunkt inom produktutveckling, lansering och försäljning globalt. Under åtta år var han VD för ITT Flygt Pumpar och före det teknisk direktör i samma koncern under sju år. Sin grundläggande erfarenhet av industriell verksamhet fick han åren 1973 - 86 vid dåvarande ASEA AB, där han arbetade som ledare i många befattningar inom produktutveckling, konstruktion och produktion samt marknadsföring och försäljning. Lars är teknologie doktor från KTH, där han åren 1971 - 73 också arbetade som forskare. Han har ägnat mycket tid åt frågor rörande en hållbar utveckling i samhället och speciellt har han studerat livscykelkostnader i industriella system.
 
Mobil:  070-526 83 40
Mail: lars.frenning at lafri.net 

Post och besöksadress:
Mistra Innovation
Sveavägen 25
111 34 Stockholm.

Senast ändrad: 2018-02-26
Nyheter