Foto: Per Westergård

Filmer

Här kommer de filmer som produceras om programmet och projekten att presenteras.

Filmer:

Mistra Innovations andra Reslutatdag 22 maj 2014

– Presentation av de elva projekten inom Mistra Innovation sept 2014

Programmet Mistra Innovation genomför också medieträning med projektledarna inom programmet. 2013 genomfördes en medieträning för projektledarna. Den kan du läsa mer om under Medieträning – öka möjligheterna att kommunicera din forskning till en bredare publik.

Senast ändrad: 2014-09-08
Nyheter