Foto: Per Westergård

Filmer och medieträning

Mistra Innovations andra Reslutatdag 22 maj 2014

– Presentation av de elva projekten inom Mistra Innovation sept 2014

Programmet Mistra Innovation genomför också Medieträning av projektledarna inom programmet. Den fjärde och sista genomförs i maj 2018.

2013 genomfördes den första medieträningen för projektledarna. Den kan du läsa mer om under Medieträning – öka möjligheterna att kommunicera din forskning till en bredare publik.

Senast ändrad: 2018-02-26
Nyheter