Foto: Capito

Mistra Innovations senaste sex projekt är nu igång.


Den 16 juni 2016 fattade Mistra Innovations styrelse beslut om att stödja ytterligare sex projekt med 19,7 milj kronor. Avtalen är nu på plats och alla sex projekten är nu igång. Det innebär att det totalt är 24 projekt som beviljats anslag inom Mistra Innovation. Under maj kommer en Get-together att hållas med de senaste 11 projekten inom fas2 för att de ska lära känna varandra samt deras olika projekt. Mistra Innovations styrelse kommer också att deltaga och bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Resultaten av de nu 24 projekten ska direkt kunna användas av företagen och på det sättet öka deras konkurrenskraft, lönsamhet och underlätta tillväxten samtidigt som belastningen på miljön minskar kraftigt.

  • Sammanställning av de 24 projekten kan du se i denna länk (pdf, 650.6 kB) (pdf) .

Se våra två filmer om Mistra Innovations arbete på YouTube om du vill ha lite lättsmält information.

– Resultatdagen 2014

– Projekten

Senast ändrad: 2017-05-03
Nyheter