Mistra Innovations projekt minskar belastningen på miljön och stärker småföretagens konkurrenskraft.

Ytterligare två ansökningar har beviljats i tredje utlysningen.

Den 24 september fattade Mistra Innovations styrelse beslut om att stödja ytterligare två projekt av förstudiekaraktär. Den tredje utlysningen lockade 23 olika konsortier att lämna in ansökningar till ett sökt belopp av drygt 60 milj kronor och ett projektvärde av 153 milj kronor.  Mistra Innovation har totalt 80 miljoner kronor att investera i projekt som minskar belastningen på miljön under åren 2011 till 2019. I den första utlysningen investerades i sex projekt med totalt 20 miljoner kronor. Den andra utlysningen resulterade i fem projekt på totalt 17 miljoner kronor. Den tredje utlysningen resulterade i sju projekt med drygt 20 miljoner kronor. Resultaten av de nu 18 projekten ska direkt kunna användas av företagen och på det sättet öka deras konkurrenskraft, lönsamhet och underlätta tillväxten.

  • Sammanställning av de 18 projekten kan de se här (pdf, 624.3 kB)

Se våra två filmer om Mistra Innovations arbete på YouTube om du vill ha lite lättsmält information.

– Resultatdagen 2014

– Projekten


Senast ändrad: 2015-11-14
Nyheter