Mistra Innovations 24 projekt går i mål senast under 2019 då programmet avslutas med en Resultatdag under hösten.

Resultaten av de 24 projekten ska direkt kunna användas av företagen och på det sättet öka deras konkurrenskraft, lönsamhet och underlätta tillväxten samtidigt som belastningen på miljön minskar kraftigt.

Flera av projekten har redan avslutats och de senaste beviljade projekten kommer att avslutas under 2019.

Under maj 2018 kommer projektledarna för de senaste projekten att erbjudas och genomgå en Medieträning. Det blir den fjärde och sista inom programmet.

Mistra har nu påbörjat en utvärdering av Mistra Innovation tillsammans med ett annat program inom Mistra för att förbereda nästa satsning inom området.

Se också våra två filmer på YouTube, om Mistra Innovations arbete, om du vill ha lite lättsmält information.

– Resultatdagen 2014

– Projekten tom 2014

Senast ändrad: 2018-02-26
Nyheter