Mistra Innovation – Ny utlysning öppnar 12 februari och är öppen till och med 8 april.

Två informationsmöten kommer att hållas kl. 10.00-12.00. Dels torsdag den 11/2 på Chalmers i Göteborg och dels torsdag den 18/2 på Mistra i Stockholm. Anmälan till; mail@mistra.org

Mer information om informationsmötet i Göteborg 11/2 (pdf, 252.5 kB)

Mer information om informationsmötet i Stockholm 18/2 (pdf, 253.5 kB)

Mistra Innovation har totalt 80 miljoner kronor att investera i projekt som minskar belastningen på miljön under åren 2011 till 2019. I den första utlysningen investerades i sex projekt med totalt 20 miljoner kronor. Den andra utlysningen resulterade i fem projekt på totalt 17 miljoner kronor. Den tredje utlysningen resulterade i sju projekt med drygt 20 miljoner kronor. Denna fjärde utlysning omfattar totalt 20 miljoner kronor och är den sista som planeras inom programmet. Resultaten av de nu 18 projekten ska direkt kunna användas av de deltagande företagen och övrigt näringsliv och på det sättet öka konkurrenskraften, lönsamheten och underlätta tillväxten.

  • Sammanställning av de 18 projekten kan de se här (pdf, 625.7 kB)

Se våra två filmer om Mistra Innovations arbete på YouTube om du vill ha lite lättsmält information.

– Resultatdagen 2014

– Projekten

Senast ändrad: 2016-01-27
Nyheter