Mistra Innovation gör skillnad!

Efter åtta framgångsrika år kan vi börja sammanfatta resultaten av forskningen inom de 24 projekten i Programmet.

Det är resultatet som gör skillnad och räknas !

Resultat som implementeras i samhället i form av förbättrade eller helt nya produkter, nya material eller nya koncept - bara så kan miljön påverkas till det bättre.

Mistra Innovation har ett upplägg av Programmet som skapar Resultat.

24 företag har fått hjälp av Mistra Innovation att finansiera forskning och utveckling hos universitet och högskolor att testa utmanande högrisk projekt för att stärka svensk konkurrenskraft och samtidigt förbättra miljön.

Mista Innovation har satsat närmare 90 miljoner kronor över åren. Företagen har satsat i storleksordningen lika mycket och alla projekten har lett till förbättringar såsom utökad verksamhet, nya forskningsrön, nya produktlinjer, fler anställda till gagn för samhället, företagen och forskarsamhället. En unik modell att arbeta efter för att stödja såväl forskning o utveckling och små och medelstora företag. Frågan om hur forskningsresultaten ska kommersialiseras uppkommer aldrig – företagen har redan kanalen ut till kunderna.

Under 2018/2019 kommer på denna sida de många resultaten - som alla främjar miljön - att presenteras. Se under fliken Resultatsammanfattningar ovan.

En kort sammanställning av de 24 projekten med målsättningar, omfattning, kontaktuppgifter mm kan du se i denna länk (pdf, 727.6 kB).

Se också våra två filmer på YouTube, om Mistra Innovations arbete, om du vill ha lite lättsmält information.

– Resultatdagen 2014 – halvtid i Programmet.

– Projekten tom 2014.

Senast ändrad: 2018-09-14
Nyheter