Mistra Innovation är inne på det näst sista året och vi ska visa er några av de många resultat som uppnåtts i de 24 projekten.

Det är resultatet som räknas !

Utan implementerade resultat i form av förbättrade produkter kan inte miljön påverkas till det bättre.

Mistra Innovation har ett upplägg av Programmet som skapar Resultat.

Det är företaget i varje Projekt som har Projektansvaret och är Projektledare och som tillsammans med högskola och institut utnyttjar det senaste inom den världsledande forskningen inom området. På så sätt får företagen tillgång till det senaste och ökar sin konkurrenskraft samtidigt som kunderna till företagen får tillgång till de bästa och miljövänligaste produkterna.

Kravet från Mistra är att forskningen inom alla projekt ska minska belastningen på miljön.

Frågan om hur forskningsresultaten ska kommersialiseras uppkommer aldrig – företagen har redan kanalen ut till kunderna.

Alla 24 projektledarna har erbjudits och genomgått en Medieträning – detta för att ytterligare stärka kanalen ut till marknaden och kunderna.

Inom det närmaste året kommer på denna sida några av de många resultaten som alla främjar miljön att presenteras.

  • En kort sammanställning av de 24 projekten kan du se i denna länk. (pdf, 658.4 kB)

 

Se också våra två filmer på YouTube, om Mistra Innovations arbete, om du vill ha lite lättsmält information.

– Resultatdagen 2014 – halvtid i Programmet.

– Projekten tom 2014.

Senast ändrad: 2018-06-04
Nyheter