Innovativa uppfinningar och nya forskningsresultat minskar belastningen på miljön.

Nu är den tredje utlysningen inom Mistra Innovation stängd. Intresset har varit stort även denna gång och 23 ansökningar har kommit in.

Den 10 april 2015 stängdes den tredje utlysningen efter att ha varit öppen sedan den 9 januari 2015.

Intresset har varit stort även denna gång och 23 ansökningar har kommit in.

Mistra Innovation har fått ytterligare 40 miljoner kronor att fördela under åren 2015 till 2019. I den första utlysningen investerades i sex projekt med totalt 20 miljoner kronor. Den andra utlysningen resulterade i fem projekt på totalt 17 miljoner kronor. Den tredje utlysningen omfattar 20 miljoner kronor för att investera i projekt som löper under 2015 till och med 2019.

Nu kommer ansökningarna att granskas av ett Vetenskapligt och ett Industriellt råd.

En Hearing kommer att genomföras av utvalda projekt i juni 2015. Beslut om vilka projekt som får finansiering meddelas i slutet av juni 2015.

Resultaten av projekten ska direkt kunna användas av företagen och på det sättet öka deras konkurrenskraft, lönsamhet och underlätta tillväxten.

Se våra två filmer om Mistra Innovations arbete på YouTube om du vill ha lite lättsmält information.

– Resultatdagen 2014

– Projekten

Senast ändrad: 2015-04-13
Nyheter