Foto: Lars Frenning

Get-Together maj 2017 på Aspenäs Herrgård i Lerum

Mistra Innovations tredje Resultatdag var i form av en ”Get-Together” den 16 maj på Aspenäs Herrgård utanför Lerum.

Målsättningen med konferensen var att deltagare från de senaste elva projekten (utlysning 3 och 4) skulle lära känna varandra, lära känna Mistra Innovations ledning samt att lära sig mer om de andra projekten.

Konferensen var ett heldagsevenemang med avslutande middag på kvällen och blev mycket uppskattad av deltagarna, säger Lars Frenning.

Bildminnen från Aspenäs (powerpoint, 11 MB)

Se några filmglimtar från dagen här (Youtube)

 

Några punkter ur programmet;

  • Variation i hur vi lär och löser uppgifter
  • Projektpresentation på 1 min med ikon
  • Mistra Innovation TV-Shows
  • Synergijakt
  • Forskningsresultat i oväntade sammanhang
  • Inblick i modern fiskindustri
  • Middag

 

Resultaten av de nu 24 projekten ska direkt kunna användas av företagen och på det sättet öka deras konkurrenskraft, lönsamhet och underlätta tillväxten samtidigt som belastningen på miljön minskar kraftigt.

  • Kort sammanställning av de 24 projekten kan du se i denna länk (pdf, 650.6 kB)

 

Se också våra två filmer på YouTube, om Mistra Innovations arbete, om du vill ha lite lättsmält information.

– Resultatdagen 2014

– Projekten tom 2014

Senast ändrad: 2017-05-30
Nyheter