• 2011-10-17

    Stort intresse för Mistra Innovation


    Den 17 oktober stängdes ansökningstiden för första utlysningen i forskningsprogrammet Mistra Innovation. Intresset har glädjande nog varit mycket stort och 43 ansökningar på tillsammans 156 miljoner...