Fem nya projekt är nu igång inom MI23

Efter åtta framgångsrika år av Programmet Mistra Innovation beslutade Mistras styrelse att fortsätta med ett liknande forskningsprogram under ytterligare fyra år tom 2023 under namnet Mistra Innovation 23 – MI23.

 

 

MI23 – Utlysning 2 öppnar den 10 februari 2021

Utlysning nr 2 till forskningsprogrammet Mistra Innovation 23 öppnar den 10 februari och stänger den 12 april 2021.

Mistra Innovations Projekt

Mistra Innovation 23s styrelse har beviljat finansiering av totalt fem nya projekt i den första utlysningen inom MI23 till ett belopp av 25 miljoner kronor.

Resultatsammanfattningar

Här kommer Resultat att presenteras succesivt när projekten avslutas.